น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ปันน้ำใจสู่พิจิตรครั้งที่ ๖


การประปานครหลวง บริจาคน้ำดื่ม 1,400 แพ็ค (8,400 ชวด)

   

พรุ่งนี้ 7 เมษา. 59 นอกจากน้ำดื่มที่การปะปานครหลวง. และเสื้อผ้าจาก ตลาดประตูน้ำ แล้ว. พระอาจารย์สมคิด.ท่านยังได้เก็บมะละกอที่ปลูกไว้ ราว กว่า. 1 ตัน. นำไปแจกพี่น้องรอบเหมืองด้วย ขอกราบอนุโมทนาบุญ และ ขอขอบคุณ. แทนพี่น้องรอบ.เหมืองทุกคน ต่อ ทุกท่าน ผู้ร่วมบริจาคให้คนรอบเหมืองทองคำ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 
https://www.youtube.com/watch?v=rZhm1N4cJRY

  บรรยากาศของการรับบริจากน้ำจากเครือค่าย ปปท. สันจรวีนนี้มาบริจากในเขฅจังหวัดพิษณุโลก 
ขอขอบคุณน้ำใจผู้ให้บริจากในครั้งนี้ซึ้งได้รับน้ำใจจากการประปานครหลวงซึ้งบริจากน้ำมาจำนวล1400แพค ตอนนี้ถึงมือพี่นอ้งแล้วครับผมขอขอบคุณมานะโอกาศนี้ด้วยขอบคุณครับรับบริจาคกระดาษ A4 เพื่อชี้แจงปัญหาการทำเหมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 รีม