น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

9 มกราคม 2559 @ แกนนำประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.) และชาวบ้านใจบุญเตรียมสิ่งของร่วมบริจาค “ด้วยรักและห่วงใย ปันน้ำใจสู่พิจิตร” ครั้งที่ 3

หลังจากการประชุมเตรียมงานของแกนนำประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.) ร่วมกับท่านพระอาจารย์สมคิด ตะกรุดวัด ที่วัดป่าสันติธรรม มวกเหล็ก จ.สระบุรี เสร็จเรียบร้อยในช่วงเช้า กลุ่มแกนนำไปร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตอาสาร่วมบริจาคพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผลไม้ ผักปลอดสารพิษ ที่ชาวบ้านปลูกรอตัดมอบให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบรอบเหมืองทองคำ แล้วต้องไปรอรับผักมูลค่า 40 บาท น้ำใจของชาวบ้านนอกพื้นที่ คุณป้า คุณยาย นั้นสุดยอดมาก ยังมีกล้วย ข้าวโพด ที่ยังไม่สามารถไปตระเวณถ่ายท่ให้ชมได้ รอพบกับภาพบรรยากาศน่าประทับใจในวันบริจาค "ด้วยรักและห่วงใย ปันน้ำใจสู่พิจิตร" ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 นี้

รับบริจาคกระดาษ A4 เพื่อชี้แจงปัญหาการทำเหมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 รีม