น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์
ของ
ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.)

จากผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ต่อประชาชน จึงทำให้เกิดการวมตัวกันของภาคประชาชนในนาม “ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.)” ซึ่งมีการแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ และมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกัน ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑.      เพื่อดำเนินการและเคลื่อนไหวปฏิรูปทรัพยากรและทองคำให้มีความปลอดภัยกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๒.      เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของผู้ได้รับผลกระทบและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรจากการทำเหมืองแร่ และเหมืองทองคำไทย
๓.      เพื่อเป็นศูนย์การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั้งประเทศ ในด้านผลกระทบจากทรัพยากรเหมืองแร่ และทองคำไทย
๔.      เพื่อเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรและทองคำให้เป็นของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงต่อประเทศไทยและประชาชนคนไทย
๕.      เพื่อดำเนินทางกฎหมายเพื่อป้องกันและขจัดการฉ้อราชบังหลวงในการจัดการและทรัพยากรและทองคำไทย


ในนามของ “ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ (ปปท.)” ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เราได้นำรายชื่อจำนวน ๒๐,๐๐๐ รายชื่อ ที่คัดค้านและขอให้ยุตินโยบายสำรวจและสัมปทานเหมืองแร่ทองคำและระงับการทำเหมืองแร่ทองคำทุกแห่ง ยกเลิกประทานบัตร อาชญาบัตร และอาชญาบัตรพิเศษโดยทันที มามอบให้ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งการรวมตัวกันของประชาชน ณ ที่นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดในการก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ แต่เป็นการแสดงพลังบริสุทธิ์และร่วมกันแถลงการณ์ดังนี้
อ่านต่อ (ลิงก์นี้) http://csr-rg.blogspot.com/p/blog-page_18.html


รับบริจาคกระดาษ A4 เพื่อชี้แจงปัญหาการทำเหมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 รีม